Neberte nám stravenky

Výzva zaměstnancům

ČMKOS považuje rušení zaměstnaneckých benefitů avizované vládní koalicí za velmi neuvážlivé.
Odmítáme návrhy na zdaňování zaměstnaneckých benefitů, které ve svém důsledku snižují příjem domácností.
Argument o úsporách ve veřejných financích považuje ČMKOS za neopodstatněný, makroekonomické analýzy naopak prokázaly pozitivní dopady poukázkových systémů na státní rozpočet.

JAKÉ JSOU PŘÍNOSY STRAVENEK?

:-) STRAVENKY JSOU OBLÍBENÝ BENEFIT

  • Pro 83 % zaměstnanců jsou stravenky atraktivním benefitem (TNS Aisa, 2007)
  • Pro 67 % zaměstnanců jsou benefity důležité i pro výběr zaměstnání (Factum Invenio, 2008)

:-) DODATEČNÝ PŘÍJEM

  • Stravenky jsou vnímány jako dodatečný příjem domácnosti. Jejich zrušení by vnímalo 75 % zaměstnanců jako snížení svých příjmů (Stem MARK, 2007)

:-) KVALITNÍ STRAVOVÁNÍ V PRACOVNÍ DOBĚ

  • Zaměstnanci dostávající stravenky obědvají v průběhu pracovního týdne o 54 % častěji než ti, kteří stravenky nedostávají (průzkum GfK, duben 2010)

„Více než 92 % praktických lékařů považuje pauzu na oběd mimo pracoviště za pozitivní přínos k celkové tělesné a duševní pohodě zaměstnanců. Díky tomuto faktu má pauza na oběd velký vliv na dobrou atmosféru v pracovním kolektivu, a tím i na lepší výkon celé společnosti.“ (Zdroj: Food at Work, CHRISTOPHER WANJEK, Ženeva, International Labour Office, 2005)

CO BY ZNAMENALA ZTRÁTA STRAVENEK V DŮSLEDKU ZRUŠENÍ JEJICH DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ?

:-( ZTRÁTA PŘÍJMU BEZ NÁHRADY

  • Při zrušení daňového zvýhodnění by stravenky zrušila většina firem bez finanční náhrady
  • Při průměrném příspěvku 700 Kč měsíčně by to pro lidi s průměrným příjmem (dle ČSO 22 748Kč) znamenalo pokles příjmu o více než 3 %. Pro nízkopříjmové skupiny by zrušení stravenek znamenalo pokles příjmu až o 8,75 %.

:-( ZTRÁTA DOBRÉHO STRAVOVÁNÍ

  • 70 % zaměstnanců by omezilo obědvání v restauracích (GfK, 2010).

:-( ZTRÁTA MOŽNOSTI NEFORMÁLNÍCH SETKÁNÍ S KOLEGY

NECHCETE PŘIJÍT O ĆÁST SVÝCH PŘÍJMŮ?
PŘIPOJTE SE K PETICI ZA ZÁCHRANU STRAVENEK A DALŠÍCH ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ!Programování a správa lev@pro-company.info